Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026122011 The History Of Contemporary Turkish States 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
To get knowledge about political, social, economical and cultural history of Turkish Republics and to learn the collaboration possibilities in social, economical and cultural fields between Turkey and Turkish Republics.
Name of Lecturer(s)
Doç.Dr. Kenan AYAR
Learning Outcomes
  1. be able to summarize and interpret of political, social, financial and cultural history of Turkish Republics
  2. be able to explain religious and cultural change process of Turkish Republics history
  3. be able to aveluate the relations between Türkiye and Turkish Republics from past to present
  4. be able to interpret the current stuation of Turkish Republics and to know the strengths and weaknesses of them
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, İstanbul 2006; Musa Qasımlı, Azerbaycan/Türklerin Milli Mücadele Tarihi 1920-1945, İstanbul 2006; L. N. Lezina-A.V. Superanskaya, Bütün Türk Halkları, İstanbul 2009; Ahmet Cihan, Gelenek İle Modernite Arasında Kırgızistan, İstanbul 2006; Shirin Akiner, Sovyet Müslümanları, çev. T. Buzpınar, A. Mutu, İstanbul 1995; E. E. Bacon, Esir Orta Asya, çev. T. Say, İstanbul; A. Bennigsen – C. Lemercier, Sufi ve Komiser (Rusya’da İslâm Tarikatları), çev. O. Türer, Ankara 1988; Nadir Devlet, Çağdaş Türkîler, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi Ek Cilt, İstanbul 1993; Seyfettin Erşahin, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar, Ankara 1999; Baymirza Hayıt, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, İstanbul 1975; TİKA Türk cumhuriyetleri raporları; Zeki V. Togan, Bugünkü Türk İli (Türkistan) ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981; Ülkelerin Anayasaları (Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Ukrayna), Ankara 1999; S. A. Zenkovsky, Rusya’da Pan-Türkizm ve Müslümanlık, çev. İ. Kantemir, Ankara 1983; Ünver Günay-Harun Güngör, Türklerin Dinî tarihi, İstanbul 2007.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The political, social, economical and cultural history of Azerbaijan, Kazakhststan, Kırghizistan, Uzbekistan, and Turkmenistan.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.The pre-independence history of Azerbaijan Republic
2.The history of Azerbaijan after independence
3.Azerbaijan -Turkiye relations
4.The pre-independence history of Kazakhsitan
5.The history of Kazakhistan after independence
6.The pre-independence history of Kyrgyz Republic
7.The history of Kyrgyz Reepublic after independence
8.The pre-independence history of Uzbekishistan Republic
9.The history of Uzbekishistan after independence
10.The pre-independence history of Turkmenistan Republic
11.The history of Turkmenistan after independence
12.The relations of Turkish Republics
13.Turkiye and Turkis Republics Relations
14.Relation with BDT
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Self Study10100
SUM1000
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination150
Writing Paper150
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination12222
Attending Lectures14228
Writing Paper13030
Self Study10770
SUM150