Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026142011 The Umayyad Period 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
The purpose of this course for the Umayyad peirod political. Social and cultural al levent transfer students to the comperatıve metod.
Name of Lecturer(s)
Doç Dr. Metin Yılmaz
Learning Outcomes
  1. Hicaz dışında farklı bir merkezde iktidarın el değiştirmesinin tarihi arka planı ve dönemin konjonktürel şartlarını geleceğe ışık tutulabilecek şekilde değerlendirebilmek
  2. Etnik ayrımcılığa dayalı devlet siyasetinin nelere yol açtığı müşahhas örnekler sayesinde anlaşılacaktır.
  3. Derste aldıkları bilgileri İslam tarihinin diğer dönemlerini değerlendirirken karşılaştırmalı olarak kullanabileceklerdir.
  4. Elde edilen bilgiler çerçevesinde dersin kapsamı içerisinde yer alan konular hakkında her ortamda sunum yapabilecektir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Aycan, İrfan, Saltanata giden yolda Muaviye b. Ebî Süfyan, Ankara, 1990; İbrahim Sarıçam, Emevî Haşimi İlişkileri, Ankara, 1997; Ahmet Ağırakça, Emevîler Döneminde Kıyamlar, İst. 1992; Ali Aksu, Emevîler Döneminde Sosyal tabakalar, İstem, Sayı: 8 Konya:2007; Raömazan Altınay, Emevîlerde Günlük Yaşam, Ankara, 2006; Adem Apak, Emevîler Dönemi, İst. 2008; İSTEM Sayı:8 (Emevîler Özel Sayısı),Hasan İbrahim Hasan, İslam Tarihi, Çev. İsmail Yiğit, İst. 1986; Komisyon, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Power struggle between the tr'bes Umayyad and Ha;'med\ Umayyad seized power and emergence of Sultanate system, Kerbela event and pure growth of the net, secessionist movements and rebellions, political difference between region the Umayyad period, the establishment of garrisions cities and the conquest social and cultural activities, factors fallof Umayyad to quickly.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.The struggle for power between the Umayyad and the tribes of the Hashemite
2.The seizure of power of Umayyads and the emergence of the hereditary system
3.Karbala incident and clarify the ranks.
4.Iraqi governors and their position on the riots
5.Transfer of the management to Marwanids
6.Fighting the Kharijites
7.Corporate activities
8.Period of Velid b. Abdulmelik and the beginning of great conquests
9.Suleyman b. Abdulmelik and the period of discontinuance
10.Midterm exam
11.Omar b. Abdulaziz and the different period
12.Hisham b. Abdulmelik and the period of improvement
13.period of decadence and Abbasid revolution
14.Umayyad period Socio-cultural life
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination160
Field Work140
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination160
Writing Paper140
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination122
Attending Lectures14228
Writing Paper31030
Self Study15690
SUM150