Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026152011 History Of The Andalusian Umayyad 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Objective of this course is to inform theology students in History of Andalusia Umayyad State.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Metin Yılmaz
Learning Outcomes
  1. Endülüs’ün fethi öncesi Kuzey Afrikanın siyasi ve sosyal durumu, fethin gerçekleştirilmesindeki önemi kavranacaktır.
  2. Fethe dair klasik kaynaklarda yer bulan tartışmalı konular hakkında donanım sahibi olacaktır.
  3. Ortaçağ Avrupasının fetih öncesi ve sonrasındaki durumunu mukayese edebilecektir.
  4. Fethin İslam kültürünün batıya taşınmasındaki önemi kavranmış olacaktır.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Özdemir Mehmet, Endülüs Müslümanları (Siyasî Tarih), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,Ankara1994, Endülüs Müslümanları (Medeniyet Tarihi), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1997, Endülüs Müslümanları (İlim ve Kültür Tarihi), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,Ankara,1997, Endülüs’te İspanyol Mühtediler ve Siyasî Hareketleri,Ankara2000; Mağrib’de Muvahhidler Hareketinin Doğuşu, Ankara 2000, Komisyon Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, İst. 1988; Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam tarihi, ist. 1980; İbn Abdul Hakem, Fütûh-u Mısır ve'l-Mağrib, Makkarî, Nefhu't-Tîb, Kahire, 1949; Atçekin İsmail Hakkı, amlf., Endülüs'ün Fethi ve Musa b. Nusayr, Ankara, 2002; Endülüs'ün Fetih Süreci ile İlgili Farklı Görüşlere Eleştirel Bir Yaklaşım, S.Ü.İ.F.D. sayı: 7 Konya, 2004.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Andalusia pre-conquest, causes to made conquest, the first victory and the incident of ships burning, the Caliphs of Andalusia Umayyad, conquest and rebellion, cultural and scientific life in Andalusia (science and social decelopment, arts)
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Before conquering the situation in Spain
2.The conquest of Spain
3.period of governors
4.Tribal wars
5.Establishment and development of the Andalusian Umayyads
6.Period of Müluku’t-Tavif
7.Period of Murabıt
8.Period of Muvahhit
9.Sultanate of Gırnata
10.Midterm exam
11.Muslims to the period of exile
12.Administrative structure in Andalusia
13.Training activities and important personalities
14.Andalusian Muslims and the effect of the Islamic culture to the west
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination160
Field Work140
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination160
Writing Paper140
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination122
Attending Lectures14228
Writing Paper31030
Self Study15690
SUM150