Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026162011 The History Of Muslim Turkish States 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Objective of this course is to inform theology students in the graduate about the Muslim Turkish State.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Metin Yılmaz
Learning Outcomes
  1. Milli kültürümüzün ve benliğimizin oluşmasında önemli bir yeri bulunan İslam anlayışının Türk toplumu üzerindeki etkilerinin anlaşılması
  2. Türklerin İslamlaşması ile birlikte dünya siyasetindeki belirleyici rolü
  3. Bir birleri aleyhine gelişim trendi sergileyen Müslüman Türk devletlerindeki yalıtkanlık ve kurumsal istikrar
  4. Çin, Hint, Sasani ve Arap kültürü arasında köprü görevi üstlenen Müslüman Türk devletlerinin aydınlanmacı ortaçağ İslam Kültüründeki yeri
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Ramazan Şeşen, Sewlahattin Devrinde Eyyûbiler Devleti, İst. 1983; Komisyon, İlk Müslüman Türk Devletleri, Doğuştan Günmüze İslam. Tarih. İst. 1989; Ali İbrahim Hasan, Mısır fî Usûri'l-Vustâ, Kahire, 1949, Said Abdul fettâh Aşûr, Asru'l-Memâliki fî mısır ve'ş-Şâm, Kahire, 1964. Aynî, 'Ikdu'l-Cumân, Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara, 1975; C.E. Bosworth, İslam Devlertleri Tarihi, İst. 1980; Hasan İbrahim Hasan, Tarîhu'l-İslâm, Kahire, 1964; Yaşar Kopraman, Mısır Memlüklüleri Tarihi, B. Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara, 1978; Hanefî Palabıyık, Gazneli Devlet Teşkilatı; Emir Ali es-Seyyid, Mısır fî Ahdi'l-Ihşîdiyyin, Kahire, 1950.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
the adaption of Islam, Turks service to the Islam, Tolunoğulları, Sacoğulları, Karahanlılar, Ihşidiler, Gazneliler, Eyyûbîler, Memlukluler.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.The first communication between Turks and Muslim Arabian
2.The facilitating reasons of adoption of Islam and as the first collaboration: Talas
3.The first Muslim Turkish state Karahans
4.Karahan state organization
5.The entity of Ghaznavid State, the conquest of India, dispute of throne, collapse
6.Ghaznavid State Organization
7.Ayyubid (political and cultural history)
8.The struggle to crusader and re-conquest of Jerusalem
9.İhshidis
10.Midterm exam
11.The political history of the state Memluks
12.Memluks State Organization
13.Active role of Muslim Turkish states in the spread of Islam
14.Contribution of Turks to Islamic culture and history of civilization
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination160
Field Work140
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination160
Writing Paper140
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination133
Attending Lectures14342
Writing Paper31030
Self Study15575
SUM150