Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026172011 History Of Civilization 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Comprehending the roots of all civilizations that have emerged from the beginning of the human history to the present, their orijins and developments, basic diversity and similarity between religion, opinion, art, associations and their values.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Recep GÜN
Learning Outcomes
  1. Dünya üzerinde hüküm sürmüş olan tüm uygarlıklar hakkında bilgi sahibi olabilecek ve eselerini tanıyabilecek
  2. Geçmişte yaşanmış uygarlıkların, kültür ve sanat alanlarında günümüz dünyasına olan katkıları hakkında değerlendirmeler yapabilecek
  3. Kazanmış olduğu geniş bakış açısı sayesinde akademik çalışmalarında daha tutarlı ve kapsamlı değerlendirmelerde bulunabilecek
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Tanilli, S. (1996), Uygarlık Tarihi, Çağdaş Yay., İstanbul
Şahin, M. (2002), Uygarlık Tarihi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara
Güven, İsmail (2007), Uygarlık Tarihi, Pegem yayıncılık, Ankara
Akurgal, E. (1988), Anadolu Uygarlıkları, İstanbul.
Umar, U, (1982), Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi I, İzmir
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Values which all civilizations in the world have exhibited for humanity.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.A general look to the past of humanity in prehistory.
2.Civilizations of Mesopotamia
3.Civilizations of Mesopotamia
4.Civilization of Egypt
5.Civilizations of Anatolia
6.Civilizations of Anatolia
7.Greek and Aegean Civilizations
8.Central Asian Turkish Civilization
9.Roman Civilization
10.Term Examination
11.Byzantine Civilization
12.Indian and Chinese Civilizations
13.Islamic Civilizations
14.The Renaissance and Modern Europe
15.Final Exam
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination130
Reading230
Homework1340
SUM610
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination133
Final Examination133
Attending Lectures13339
Individual Study for Mid term Examination11515
Individual Study for Final Examination12626
Reading12525
Homework13339
SUM150