Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026212011 Turkish Art Outside Of Anatolia 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
This course is to acquaint the graduate students with general character of the Turkish Art Outside of Anatolia and to help them understand the importance of that period in Turkish Islamic Architecture.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Recep GÜN
Learning Outcomes
  1. Türklerin Anadolu dışında ortaya koymuş oldukları sanat eserlerinin karakteristik özelliklerini farkedebilme becerisi.
  2. Attaining comparison skills of artworks in Anatolia and outside of Anatolia in terms of character.
  3. Kazanmış olduğu geniş bakış açısı sayesinde akademik çalışmalarında daha tutarlı ve kapsamlı değerlendirebilme.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Aslanapa, O., 1993, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi
Aslanapa, O, 1996, Türk Cumhuriyetlerinde Mimarlık Abideleri, Ankara.
Yetkin, S. K., 1965, İslam Mimarisi.
Yetkin, S.K., 1970, Türk Mimarisi.
Cezar, M., 1977, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The Mosques in Khrakhanid Period/ The Madrasas in Khrakhanid Period / The Tombs in Khrakhanid Period / The Minars in Khrakhanid Period/ The Mosques in Gaznawid Period/ The Madrasas in Gaznawid Period/ The Tombs in Gaznawid Period/ The Minarets in Gaznawid Period/ The Mosques, Madrasas, Tombs and Minarets in Great Seljuks. The Arts of Other Turk Nations.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Turkish Art before Islam
2.Karakhanid Architecture
3.Ghaznavid Architecture
4.Great Seljuk Architecture
5.Khwarezmshah Architecture
6.Zangid Architecture
7.Delhi Turkish Sultanate Architecture
8.Ilhanli Architecture
9.Mamluk Architecture
10.Term Examination
11.Karakoyunlu Architecture
12.Aqquyunlu Architecture
13.Timurid Architecture
14.Mughal Architecture
15.Final Exam
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination030
Reading130
Homework1340
SUM550
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination0100
SUM0
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures13226
Individual Study for Mid term Examination12020
Individual Study for Final Examination12020
Reading12828
Homework13452
SUM150