Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026242011 Islamic Art After The Early Period 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Apprehending in which periods, by whom and which artworks Islamic art emerged in the period after Early Period.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Eyüp NEFES
Learning Outcomes
  1. Ağlebi, Tolunoğlu ve İhşidiler dönemi eserlerini kavrayabilecek
  2. Fatimi, Eyyubi dönemi mimarlık eserlerini öğrenebilecek
  3. Kuzey Afrika ve Endülüs’te hüküm süre Murabıtlar, Muvahhidler, Meriniler ve Nasriler dönemi eserlerini bilecek
  4. Apprehending the artworks of, Karakhanid, Ghaznavid, Great Seljukid, Khwarazmshah, Zangid and Delhi Turkish Sultanate Periods.
  5. İlhanlı, Akkakoyunlu ve Karakoyunlu Sanatını öğrenebilecek
  6. Timurlu, Hanlıklar Dönemi, Safevi ve Babürlü sanat eserlerini öğrenebilecek
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1- Yılmaz Can-Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği
2- Robert Hillenbrand, İslam Sanatı ve Mimarlığı
3- Markus Hattstein-Peter Delius, İslam Sanatı ve Mimarisi
4- Oktay Aslanapa, Türk Sanatı
5- S. Kemal Yetkin, İslam Mimarisi
6- H. Ziya Ülken, İslam Sanatı
7-K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture
8-H. Kemali Söylemezoğlu, İlk Camiler ve Osmanlı Camileri
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Art activities of Aghlabid, Tolunid, Ikshid, Fatimid, Ayyubid, Marabout, Muwahhid, Marinid, Nasrid, Mamluk, Karakhanid, Ghaznavid, Great Seljukid, Khwarazmshah, Zangid, Delhi Turkish Sultanate, Ilhanids, Aqquyunlu, Karakoyunlu, Timurid, Safavid, Mughal Periods.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Architectural activities of Aghlabid, Tolunid and Ikshid Periods.
2.Art of Fatimid Period
3.Architecture of Ayyubid Period
4.Art of Marabout, Muwahhid, Marinid and Nasrid Periods
5.Architecture of Mamluk Period
6.Architecture of Karakhanid Period
7.Architecture of Ghaznavid Period
8.Architecture of Great Seljukid Period
9.Art of Khwarazmshah, Zangid and Delhi Turkish Sultanate Periods.
10.Art of Ilhanids, Aqquyunlu and Karakoyunlu Periods.
11.Term Examination
12.Art of Timurid and Khanate Periods
13.Safavid Art
14.Mughal Art
15.Final Exam
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination040
Field Work030
Writing Paper030
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination0100
SUM0
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination122
Attending Lectures14228
Field Work12020
Writing Paper11010
Individual Study for Homework Problems15690
SUM150