Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026292011 The Modes Used in Turkish Religious Music 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
This course is to have the graduate students understand the modes used in Turkish Religious Music and their analyses
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Ahmet Çakır
Learning Outcomes
  1. Türk Din Musikisi makamlarının yapısı hakkında genel bir bilgi verebilecekleridir.
  2. Türk Din Musikisi’nde kullanılan makamları tanıyabileceklerdir.
  3. Din Musikisi’nde kullanılan makamları sınıflandırabileceklerdir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Özkan, İ. H., 1982, Türk Musikisi Nazariyatı Ve Usulleri, Ötüken Neşriyat.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The Simple Modes Used in Turkish Religious Music/ The Elements Forming the Modes/ The Transposed Modes Used in Turkish Religious Music / The Compound Modes Used in Turkish Religious Music
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Makamları oluşturan unsurlar
2.Basit makamlar ve özelikleri
3.Şed makamlar ve özellikleri
4.Mürekkeb makamlar ve özellikleri
5.Besteli Salâlar’da makamlar ve bu makamların yapısı
6.Temcid ve Münacaat’ta kullanılan makamlar ve özellikleri
7.Ezan, Kamet, Mahfel Sürmesi ve Tesbih Duası, Tekbir, Salât-ı Ümmiyye, Telbiye’de kullanılan makamlar ve özellikleri
8.Kaside ve Naatler’de kulanılan makamlar ve özellikleri
9.Mevlid’in bölümlerinde kullanılabilen makamlar
10.Arasınav
11.İlahi, Tevşih, Şuğul, Terviha örneklerinde kullanılan makamlar
12.Mevlevi Ayinleri’nde kullanılan makamlar ve özellikleri
13.Mi‘raciye’de kullanılan makamlar
14.Duraklar, Mersiyeler, Nefesler ve Zikir İlâhileri’nde kullanılan makamlar ve özellikleri
15.Dönem sonu sınavı
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination122
Attending Lectures14228
Writing Paper31030
Self Study15690
SUM150