Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026332012 The Soursec Of Turkish Islamic Literature 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
This course aims to introduce religious sciences that resources of the classical literature, and to follow through on these texts.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim HAKSEVER
Learning Outcomes
  1. Klasik edebiyatımızın bilgi ve muhteva kaynaklarının neler olduğunu bilip öğrenirler.
  2. Belli gelenekler çerçevesinde oluşan klasik Türk edebiyatı araştırmalarında yararlanılacak eserler hakkında bibliyografik künye bilgisi kazanırlar.
  3. Bu konuda dinleyici önünde bilgi verebileceklerdir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Türk İslam Edebiyatı, Editör Ali Yılmaz, Grafiker Yay.
TDV İslam Ansiklopedisi, C.1-41, TDV Yay.
Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ahmet Mermer vd. Akçağ Yay.
Agah Sırrı Levent, Divan Edebiyatı, Enderun Kitabevi
Divan Şiiri Sözlüğü, İskeneder Pala, Kapı Yay.
Fuzuli Divanı, Akçağ Yay.
Necati Divanı, Akçağ Yay.
Şeyh Galip Divanı,Kültür Bakanlığı Yay.
Büyük Türk Klasikleri, C 1-10, Ötüken Yay.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The concepts of art and artist. The concepts of Turkish and Islamic arts. The terms of architecture and ornamentation.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.The construction and the content of Classical Turkish Literature
2.Islamic elements in our classical literature
3.Various branches of science which are the sources of classical literature
4.The reflection of İslamic sciences in literature
5.Religious in verse sources
6.Religious prose texts
7.Versification forms of Islamic literature
8.Religious elements in classical literary texts
9.The first reference sources of the literary researches
10.Midterm exam
11.The other referance sources of the religious literary researches
12.Religious in verse texts
13.Religious prose texts
14.General assessment
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination133
Attending Lectures14342
Writing Paper31030
Self Study15575
SUM150