Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026352012 The Genres in The Turkish Islamic Literature 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
This course is taught with two objectives in mind. To acquaint the graduate students with the terminology of Turkish Islamic Arts To help the students use the terminology properly.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim HAKSEVER
Learning Outcomes
  1. İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatında dini muhtevaya ağırlık veren metinlerin oluşturduğu gruplar özellikleriyle öğrenilmiş olacak.
  2. Bu türlere ait metinler orijinal halleriyle okunup muhtevaya vakıf olunabilecek.
  3. Öğrenci bu metinleri tanıyıp anlamları hakkında bilgi verebilecek.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.1-41
Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Editör Ali Yılmaz, Grafiker Yayınları
Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ahmet Mermer vd. Akçağ Yayınları
Divan Şiiri Sözlüğü, İskender Pala, Kapı Yayınları
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Süleyman Uludağ, Kabalcı Yayınevi
İslami Türk Edebiyatı, Necla Pekolcay, Kitabevi Yayınları
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, Amil Çelebioğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
Su Kasidesi Şerhi, Metin Akar, TDV Yayınları
Mevlid, İskender Pala, Kapı Yayınları
Divan Edebiyatı, A.Sırrı Levent, Enderun Yayınevi
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The concepts of art and artist. The concepts of Turkish and Islamic arts. The terms of architecture and ornamentation.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.The construction of Turkish Islamic Literature
2.The process of the formation of genres in Turkish Islamic Literature
3.The two of religious genres: Tavhid ve munacats
4.Naat, hilye and mawlids
5.Siyer and miraciye
6.Maktal and marsiye
7.Kısasul-enbiya, tazkiratul-evliya
8.Other epic genres
9.In verse ayat and hadith translations
10.Midterm exam
11.The genres about morality and advice
12.The genres about fıqh and belief
13.The other religious-literary genres
14.General assessment
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination133
Attending Lectures14342
Writing Paper31030
Self Study15575
SUM150