Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
İTS640 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
To let students have deep knowledge in sources of Ottoman History.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman OKUYAN
Learning Outcomes
  1. Kaynak türlerini kavrayabilmek.
  2. Osmanlı arşiv malzemesini kullanabilmek.
  3. Beşeri coğrafyanın bizzat tarihin şahidi olduğunu kavrayabilmek.
  4. Abideleri tarihin tanıklıkları olarak kullanabilmek.
  5. İkincil kaynakları tanıyabilmek.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1) Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok, Ankara, 2000.
2) Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman Âşıkpaşazâde Tarihi, (neşr. Âlî Bey), Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1332.
3) Osmanlı, ed. Kemal Çiçek, Cem Oğuz, c. XII, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999.
4) Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, çev. Zeynep Altok, İstanbul, 2009.
5) Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, 12 cilt, İstanbul, 1884-1891.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Sources of Ottoman History.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Ottoman historiography
2.Analyzing the terms of source and trace
3.Written, oral and archeological evidences
4.Written, oral and archeological evidences
5.Early Ottoman chronicles
6.Early Ottoman chronicles
7.Domestic secondary sources
8.Domestic secondary sources
9.Midterm.
10.Foreign secondary sources
11.Foreign secondary sources
12.Archival records
13.Archival records
14.General evaluation.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Writing Paper150
Homework150
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Writing Paper1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Writing Paper2816
Performance2816
Homework259118
SUM150