Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2304016152010 Legal Liability Of Administration 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen
Learning Outcomes
  1. İdarenin eylem ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Anayasal bir zorunluluk olarak idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olduğunu öğrenir.
  3. İdarenin hukuki sorumluluğunda vatandaşların izleyeceği idari ve yargısal yol ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
YOK
Recommended or Required Reading
ONAR Sıddık Sami, Tam Yargı Davaları, İstanbul 1971; GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, Ankara 2011; GÖZLER Kemal, İdare Hukuku, Bursa 2009.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Anayasal bir zorunluluk olarak idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olması, idarenin hukuki sorumluluğuna da işaret eder. Ders, bu konuyu incelemektedir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Genel hukuki kavramlar.
2.idari tasarruf türleri
3.idarenin kusura dayanan sorumluluğu
4.hizmet kusuru
5.idarenin kusursuzluğa dayalı sorumluluğu
6.idarenin sebebiyet verdiği zararı tazmini
7.tam yargı davaları
8.yürütmenin durdurulması usul ve şartları
9.tam yargı davalarında zararın ispatı ve delil ikamesi
10.tam yargı davalarında görev ve yetki konusu
11.tam yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi
12.idari yargıda kanun yolları
13.iç hukuk yolarının kullanılarak bitirilmesi
14.AİHM e bireysel başvuru hakkı ve yöntemi
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Discussion177
Self Study31030
Individual Study for Final Examination157105
SUM187