Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2304016162010 Contemporary Problems Of International Law 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Uluslararası güncel sorunların hukuki boyutları alanında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır
Learning Outcomes
  1. Uluslararası sorunları analiz gücü kazanır.
  2. Uluslararası sorunların hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur
  3. Uluslararası uyuşmazlıkları diplomatik ve yargısal yollardan çözme konusunda insiyatif almayı öğrenir
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Hüseyin Pazarcı: Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara 2012
Her öğrenci için konusuna göre uluslararası güncel sorunlarla ilgili o dönemki güncel makale vb yayınlar
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Uluslararası güncel sorunların diplomatik ve yargısal çözüm yollarını inceler.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Dersin olduğu dönemde uluslararası hukukun alanına giren uluslararası güncel sorunların belirlenmesi
2.uluslararası uyuşmazlıkların yargı dışı diplomatik çözüm yolları
3.Uluslar arası uyuşmazlıkların yargısal çözüm yolları
4.Hakkaniyet ve nisfet
5.
6.Uluslararası Ceza Mahkemesi
7.Devletlerin sorumluluğu
8.Uluslararası örgütlerin sorumlulukları
9.Uluslararası çevrenin korunması
10.Kültürel varlıkların korunması
11.İnsancıl hukuk
12.ASEAN
13.
14.AB
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Problem Solving3515
Discussion2612
Self Study45290
Reading5210
Homework5315
SUM187