Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2304016212010 Ottoman Criminal Law 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
İslam hukuku temeline oturan Osmanlı Ceza Hukuku hakkında lisansüstü bilgi paylaşımı sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN
Learning Outcomes
  1. İslam Ceza Hukuku hakkında kapsamlı bilgi alır.
  2. Klasik dönem Osmanlı ceza hukukunun temel kavramlarını öğrenir.
  3. Osmanlı Ceza Hukukunun düalist yapısını oluşturan örfi hukuk-şer’i hukuk ayrımını öğrenir.
  4. Tanzimat sonrasında Osmanlı Ceza hukukundaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
AVCI Mustafa, Osmanlı Ceza Hukukuna Giriş, Konya 2008;
AVCI Mustafa, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, İstanbul 2004;
AKMAN Mehmet, Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması, İstanbul 2004.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
İslam hukuku temeline oturan Osmanlı Ceza hukukunun temel esasları, Osmanlı uygulaması çerçevesinde incelenir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İslam-Osmanlı Ceza Hukukunun Kaynakları
2.Suç kavramı ve Suçun Unsurları
3.Suç kavramı ve Suçun Unsurları
4.Ceza ve Cezanın Özellikleri
5.Cezayı düşüren ve azaltan sebepler
6.Cezaların Çeşitleri
7.Had suç ve Cezaları
8.Had suç ve Cezaları
9.Had suç ve Cezaları
10.Kısas ve Diyet Suçları
11.
12.Ta’zir Suç ve Cezaları (Örfi suç ve Cezalar)
13.Osmanlı Devleti’nde Ta’zir suç ve cezalarının düzenlenişi ve uygulanışı
14.Tanzimat Sonrası Osmanlı Ceza Hukuku
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Discussion177
Self Study31030
Individual Study for Final Examination157105
SUM187