Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2304016242010 General Rules Of Mecelle And Basic Principles Of Modern Acts 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Osmanlı Devleti’nin Tanzimat sonrası hukuk reformunun en önemli kanunlaştırma hareketi sayılan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’nin evrensel hukuk ilkeleri ile örtüşen genel ilkelerinin karşılaştırılmasıdır.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen
Learning Outcomes
  1. Osmanlı’da kanunlaştırma hareketleri hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Mecelle hakkında kapsamlı bilgi edinir.
  3. Modern hukukun evrensel ilkeleri ile eski hukukumuzun temel ilkelerini kıyaslama becerisi edinir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
MARDİN Ebu’l Ula, Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, İstanbul 1947; ABDURRAZIK Ali, İslamiyet ve Hükümet (tercüme: Ömer Rıza Doğrul), İstanbul 1927; ALİ HAYDAR, Mecelle Şerhi, İstanbul 1330.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Osmanlı’da kanunlaştırma hareketleri, Tanzimat dönemi hukuk reformu, Mecelle’nin külli kaidelerinin modern hukukun evrensel ilkeleri ile karşılaştırılması.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İslam hukukuna genel bakış
2.İslam hukukunda kanunlaştırma hareketleri
3.İslam hukukunda Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı
4.İslam hukukunda ibadat, muamelat, ukubat.
5.Mecelle’nin hazırlanışı
6.Mecelleyi gerektiren sebepler
7.Mecellenin sistematiği
8.Mecelle’nin külli kaideleri
9.Mecelle’nin külli kaideleri
10.Mecelle’nin külli kaideleri
11.Mecelle’nin külli kaideleri
12.Mecelle’nin külli kaideleri’nin evrensel modern hukuk ilkeleriyle karşılaştırılması
13.Mecelle’nin külli kaideleri’nin evrensel modern hukuk ilkeleriyle karşılaştırılması
14.Mecelle’nin külli kaideleri’nin evrensel modern hukuk ilkeleriyle karşılaştırılması
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Discussion177
Self Study31030
Individual Study for Mid term Examination157105
SUM187