Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2304016332010 Maritime Disputes 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Uluslararası alanda deniz alanına ilişkin ihtilafların uluslararası hukuk açısından lisansütü düzeyde bilgi paylaşımının sağlanması
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır
Learning Outcomes
  1. Uluslararası hukukta deniz alanına ilişkin ihtilafları analiz edebilme yetisi kazanır.
  2. Deniz ihtilaflarına dair hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Doç.Dr.M.Aydoğan ÖZMAN, “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi” Ankara, 1984
M.Aydoğan ÖZMAN, “Deniz Hukuku I” Ankara, 2006
Prof. Dr. Hakan Karan, Sami Aksoy, “Deniz Hukuku Mevzuatı”, 2011, Ankara
Her öğrenci için konusuna göre uluslararası deniz ihitilafalıyla ilgili o dönemki güncel makale vb. yayınlar
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Uluslararası hukukta deniz ihtilaflarına ilişkin güncel sorunları ve yargısal çözüm yollarını inceler
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Dersin olduğu dönemde uluslararası hukuk ve deniz ihtilafları alanına giren sorunların belirlenmesi
2.1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi
3.Karasuları
4.Kıta Sahanlığı
5.Boğazlar
6.Adalar
7.Gemi korsanları
8.Zararsız geçiş hakkı
9.Bitişik bölge kavramı
10.İç sular
11.IMO (International Maritime Organization)
12.Denizlerdeki Kirlilik ve önlemeye ilişkin uluslar arası sözleşmeler
13.BIMCO, BALTIC AND INTERNATIONAL MARITIME COUNCIL : Baltik ve Uluslararası Denizcilik Komitesi
14.GREENPEACE
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Discussion8216
Self Study14570
Homework14456
SUM187