Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2305016022011 Woman And Family in World Religions 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
This course aims to analyze women's problems inTurkey within the context of religion and Islam.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Niyazi Usta
Learning Outcomes
  1. Dünya dinlerinin kadına bakış açısını açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
  2. Dünya dinlerinin aile hayatı hakkındaki görüşlerini değerlendirebileceklerdir.
  3. İslam ile diğer dinlerin kadın ve aile hayatına bakışını karşılaştırmalı olarak analiz edebileceklerdir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
01→ Ali Osman Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan yay
02→ Amine Vedud Muhsin, Kur’an ve Kadın, Çev:Nazife Şişman
03→ Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, Ayrıntı yay,
04→ Bernard Caporal, Kemalizm’de ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını(1919-1980), Türkiye İş Bankası Kültür yayınları
05→ Caroline Ramazanoğlu, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri, Çev: Mefkure Bayatlı, Pencere yay
06→ Cihan Aktaş, Bacı’dan Bayan’a:İslamcı Kadınların Kamusal Alan Tecrübesi, Kapı yay,
07→ İlhami Güler, Kur’an’da Kadın Erkek Eşitsizliğinin Temelleri, İslami Araştırmalar, IV
08→ Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis yay,
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Turkey has been identified as an important indicating place about women issues in the context of religion during modernization period. This course will analyze this point of view and comment on women and different Islamic perceptions through certain texts.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.A brief overview of the history of Islam (Women in Pre-Islamic and in Islamic period)
2.Different perspectives in Islam and versicles and hadiths about women
3.Women rights in Islam
4.Viewpoints of women in Islam
5.Tradition, religion and woman
6.Religion and Woman in Ottoman Empire
7.Modernization and Islam
8.Religious Perception of Turkish Modernization
9.Islamic feminizm
10.Woman in Turkish-Islamic tradition
11.Midterm or research paper presentation
12.Perceptions of women in religious sects
13.Today's women issues- Criticism about women in religion and turban problem
14.General Assessment
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Writing Paper160
Individual Study for Mid term Examination140
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination122
Attending Lectures14342
Writing Paper15230
Self Study14228
Individual Study for Mid term Examination9436
Individual Study for Final Examination11212
SUM150