Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2305016032011 Woman in Modern Islamic Perceptions 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Türkiye’de kadın sorununu din ve İslam algısının boyutlarını bağlamında tartışmak amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Niyazi Usta
Learning Outcomes
  1. Students will be able to gain knowledge in their field, to evaluate and comment on their knowledge.
  2. Students will have knowledge about Islam and different Islamic interpretations.
  3. They will have a command of certain texts about women and Islam.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
01→ Ali Osman Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan yay
02→ Amine Vedud Muhsin, Kur’an ve Kadın, Çev:Nazife Şişman
03→ Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, Ayrıntı yay,
04→ Bernard Caporal, Kemalizm’de ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını(1919-1980), Türkiye İş Bankası Kültür yayınları
05→ Caroline Ramazanoğlu, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri, Çev: Mefkure Bayatlı, Pencere yay
06→ Cihan Aktaş, Bacı’dan Bayan’a:İslamcı Kadınların Kamusal Alan Tecrübesi, Kapı yay,
07→ İlhami Güler, Kur’an’da Kadın Erkek Eşitsizliğinin Temelleri, İslami Araştırmalar, IV
08→ Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis yay,
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Türkiye modernleşme tarihi içerisinde din tartışması kadın konusu üzerinden önemli bir gösterge alanı olarak tariflenmiştir. Bu resmi bakış açısını irdelemek ve temel metinler üzerinden kadın ve farklı islam algılarını yorumlamak dersin temel hedefi olacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination133
Attending Lectures14342
Writing Paper31030
Self Study15575
SUM150