Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306015022012 General Economy 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
İktisat biliminin mikro (arz, talep, üretici teorisi, tüketici teorisi, fiyat teorisi, piyasalar, endüstri) ve makro (milli gelir hesaplamaları, para, enflasyon, işsizlik, konjonktürel dalgalanmalar, dış ticaret vb.) temel kavramlarını öğrenen öğrencilerin günlük olayları iktisat biliminin teorik bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneğini geliştirmek sağlamak
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Evening Programme
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 16. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Arz, talep ve esneklikler, arz ve taleple ilgili uygulamalardan örnekler, tüketici teorisi, üretici teorisi, üretim fonksiyonu ve verim analizi; maliyet analizi; tam rekabet piyasası, monopol, monopolcü rekabet, oligopol piyasaları; üretim faktörleri piyasası; milli gelir ve hesaplama yöntemleri, milli geliri belirleyen faktörler, dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde denge milli gelirinin belirlenmesi, milli gelir ve fiyatlar ilişkisi, ekonomide paranın yeri ve analizi, enflasyon analizi, istihdam ve işsizlik analizi, ekonomik hayatta konjonktürel dalgalanmalar, istikrar politikaları, dış ekonomik ilişkiler, büyüme ve kalkınmaya giriş.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler, King kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, esneklik ve verginin yansıması
2.Tüketici teorisi, eş-marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi: Kardinal yaklaşım, farksızlık analizi, farksızlık eğrileri ve özellikleri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi
3.Üretim fonksiyonu ve verim analizi, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri, eş ürün eğrileri, faktörler arası ikame, eş maliyet doğrusu, en düşük maliyetle üretim, firmanın genişleme yolu
4.Maliyet analizi, kısa dönem maliyet eğrileri (sabit, değişken, toplam, ortalama ve marjinal maliyetler), maliyetler ve azalan verimler kanunu, uzun dönem maliyet eğrileri, ölçeğe göre getiri, içsel ekonomiler, dışsal ekonomiler
5.Tam rekabet piyasası, piyasanın özellikleri, toplam maliyet-toplam hasılat ile marjinal maliyet-marjinal hasılat yöntemlerine göre kısa dönem firma dengesi, aşırı kar-normal kar ve zarar eden firmaların analizi, uzun dönemde firma dengesi, endüstri dengesi, tam rekabet piyasasının eleştirisi
6.Aksak rekabet piyasalarının ortaya çıkış nedenleri ve aksak piyasa türleri, Monopol piyasası, piyasaya giriş engelleri, monopolde firma dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması, monopolün eleştirisi
7.Monopolcü rekabet piyasası, ürün farklılaştırması, piyasaya giriş çıkış serbestisi, kısa dönem firma dengesi, uzun dönem firma ve grup dengesi, monopolcü rekabet piyasasının eleştirisi,
8.Oligopol piyasası, piyasanın özellikleri, oligopol dengesi, Cournot’un düopol modeli, dirsekli talep eğrisi modeli, kartel modeli, oyun teorisinin oligopole uygulanması, oligopolün eleştirisi, piyasa yoğunlaşmasının ölçümü (endeksler)
9.Milli gelirle ilgili temel kavramlar, milli geliri belirleyen faktörler, milli gelir hesaplama yöntemleri
10.Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde denge milli gelir hesaplamaları
11.Milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi ilişkisi, milli gelir ve faiz düzeyi ilişkisi
12.Paranın tanımı, fonksiyonları ve özellikleri, ekonomideki rolü, para arzı ve faiz ilişkisi
13.Enflasyon (tanımı, türleri, nedenleri), enflasyonun etkileri, enflasyonla mücadele)
14.İstihdam ve işsizlik; istihdam kavramı, işsizlik türleri, enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki (Phillips eğrisi anazine giriş), işsizlikle mücadele politikaları
15.Ekonomik hayattaki konjonktürel dalgalanmalar (konjonktür devresi, konjonktür dalgalanmalarının nedenleri, uygulanacak politikalar)
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Self Study31030
Homework157105
SUM187