Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306015052012 Business Policy 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı, yüksek lisans öğrencisine örnek olay yöntemi ile işletme yönetimi ile ilgili olarak karar verme becerisi kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Evening Programme
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Prof.Dr.B.Zafer Erdoğan ve Yrd.Doç.Dr.Atıl Taşer, İşletme Politikası ve Örnek Olaylar, Ekin, Bursa, 2010.
Hayri Ülgen ve Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta, Istanbul, 2010.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Dersin içeriğini örnek olay yöntemi ve tartışması oluşturmaktadır
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İşletme Yönetimi: İşletme fonksiyonları ile analiz
2.Çevre analizi: İç çevre ve Dış çevre
3.Örnek Olay 1-2
4.Örnek Olay 3-4
5.Örnek Olay 5-6
6.Örnek Olay 7-8
7.Örnek Olay 9-10
8.Örnek Olay 11-12
9.Örnek Olay 13-14
10.Vize sınavı
11.Örnek Olay 15-16
12.Örnek Olay 17-18
13.Örnek Olay 19-20
14.Örnek Olay 21-22
15.Final sınavı
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Self Study31030
Homework157105
SUM187