Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306015182012 Cost Accounting 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilere bir işletmeci bakış açısıyla ileri seviyedeki Maliyet konularını ve prensiplerini açıklayabilecek ve bu konudaki geniş kapsamlı terminolojiye hakim olarak maliyet konusundaki problemleri analiz edebilme ve çözüm sunabilme yeteneklerini kazandırabilmektir.
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr.Süleyman İÇ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Evening Programme
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Maliyet muhasebesi temel kavramları, giderlerin sınıflandırılması, kayıt sistemi, Maliyet hesaplama sitemleri, Maliyet yönetimi sistemi Maliyet muhasebesine giriş, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişki,temel kavramlar
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Maliyet muhasebesine giriş, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişki,temel kavramlar
2.Maliyet muhasebesi sistemi ve alt sitemleri
3.İlk madde ve malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, ücretlendirilmesi, Genel üretim maliyetleri, genel üretim maliyetlerinin özellikleri ve türleri, genel üretim maliyetlerinin mamuller ve gider yerleri ile ilişkisi
4.Maliyetlerin dağıtılması, birincil ve ikincil dağıtım, gider dağıtım nedenleri, gider dağıtım anahtarları, yardımcı gider yeri giderlerinin esas gider yerlerine gider dağıtım nedenleri, dağıtılan giderlerin muhasebe kaydının yapılması
5.Faaliyete dayalı maliyetleme, bileşik maliyetlerin dağıtımı ve yan mamul maliyetleri, bileşik maliyet dağıtım yöntemleri
6.Sipariş maliyet sistemi, sipariş maliyet sisteminde kullanılan belgeler, genel üretim maliyetlerinin siparişlere tahmini olarak yüklenmesi
7.Safha maliyet sistemi, mamul maliyet akışı eşdeğer birim sayısının hesaplanması,
8.safha maliyet sisteminde izlenecek adımlar, tek ve çok safhalı olması durumunda maliyet hesaplaması
9.Üretim kayıplarının saptanması, kayıplara yol açan nedenler, kayıp maliyet ilişkisi, üretim kayıplarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, kusurlu, bozuk, fire ve artık maliyetlerin hesaplanması
10.VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
11.maliyet hacim kar analizleri, analizde kullanılan kavramlar, başabaş noktası, karı etkileyen faktörlerdeki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkisi, tek ve çok ürün üretilmesi durumunda ana
12.Standart maliyet sistemi, standart maliyet sisteminin kontrol amacıyla kullanılması standart maliyetlerin belirlenmesi, direkt ilk madde, direkt işçilik ve genel üretim giderleri standart birim tutarı, mamul maliyetlerinin standart maliyete göre belirlenmesi, sapmaların hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
13.Tam maliyet, Normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri, Karar seçeneklerinin değerlendirilmesinde maliyet bilgilerinin kullanılması
14.GENEL DEĞERLENDİRME
15.FİNAL SINAVI
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Self Study31030
Homework157105
SUM187