Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046022012 Macroeconomic Analysis II 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Lisansüstü iktisat eğitimi alan öğrencilere işsizlik, enflasyon, dış açıklar, bütçe açıkları, ekonomik büyüme gibi makroekonomik konuları ve sorunları analiz yeteneği kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Romer, David (2010), Advanced Macroeconomics, 4th Ed., McGraw-Hill.
• Blanchard, Oliver (2010), Macroeconomics, 5th. Ed., Pearson.
• Farmer, Roger E.A (1998), Macroeconomics, South-Western Pub.
• Yıldırım, Kemal, Doğan Karaman ve Murat Taşdemir (2012), Makro Ekonomi, 10. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
• Felderer, Bernhard ve Stefan Homburg (2010), Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat, (Çev.: Osman Aydoğuş ve N. Oğuzhan Altay), Efil Yayınevi, Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
İşsizlik ve enflasyon analizi (doğal işsizlik oranı, Phillips eğrisi analizi, stagflasyon, enflasyonu düşürme stratejileri), Bütçe açıkları ve dış açıklar (Bütçe açıklarının büyüklüğü ve kontrolü, kamu açıklarının sürdürülebilirliği, bütçe açığı enflasyon ilişkisi, maliye politikasında arz yönlü yaklaşım, açık ekonomilerde stok-akım dengesi), Büyüme (neoklasik büyüme modeli, endojen büyüme modeli, işsizlik-enflasyon ve büyüme), Makro ekonominin mikro temelleri (tüketim, yatırım, para arzı-para talebi)
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İşsizlik: Tam istihdam ve doğal işsizlik oranı
2.İşsizliğin nedenleri ve maliyetleri, işsizliği önleme stratejileri
3.Enflasyon: Ölçümü, maliyetleri, enflasyonda endeksleme,
4.Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki: Phillips Eğrisi analizi
5.Stagflasyon; para, enflasyon ve faiz oranları, enflasyonu düşürme stratejileri, hiperenflasyon, enflasyon ve işsizliğin politik yönü,
6.Kamu Maliyesi: Bütçe gelir ve giderleri, bütçe açıkları, devletin bütçe kısıtı ve açıkların finansmanı
7.Açıklar ve ulusal borç, kamu açıklarının sürdürülebilirliği, bütçe açıkları enflasyon ilişkisi, kamu borçlarının etkileri,
8.Arz Yönlü ekonomi politikası (vergi indirimlerinin emek arzı, tasarruflar, yatırım ve vergi gelirlerine etkileri), Döviz kurunun belirlenmesi (Satınalma gücü paritesi, varlık fiyatlaması modeli),
9.Döviz kurunun dinamiği (Sıçrama modeli, beklentiler ve döviz kuru), Fiyat esnekliği altında IS-LM-BP analizi,
10.Açık ekonomilerde stok-akım dengesi, bütçe denkliği ve stok-akım dengesi
11.Ekonomik Büyüme: Üretim fonksiyonu ve büyümenin kaynakları
12.Neoklasik büyüme modeli; tasarruf, sermaye birikimi, hasıla; Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda neoklasik modelin işleyişi
13.Nüfus artışı, teknolojik ilerlemenin etkileri
14.Beşeri sermaye ve içsel büyüme teorisi,
15.Açık ekonomilerde büyüme, büyüme teorilerinin cevap aradığı sorular
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Attending Lectures122
Seminar14342
Criticising Paper177
Individual Study for Mid term Examination31030
Individual Study for Final Examination157105
SUM187