Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046062012 Applied Econometrics 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Ağırlıklı olarak zaman serisi yöntemlerinin kullanıldığı, politika analizi, öngörü ve simulasyon amaçlı ampirik çalışmalarda izlenecek sürecin uygulamalı olarak öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall, 2011.
• Enders W., Applied Econometric Times Series, Wiley, 2009.
• Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994
• Harvey, A., The Econometric Analysis of Time Series, The MIT Press, 1990
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Nedensellik testleri, Genelden özele modelleme, hata düzeltme modelleri, Kukla Bağımlı Değişken Modelleri: Doğrusal, Logit, Probit ve Tobit, Yapısal kırılmalar, yapısal kırılmanın varlığı halinde kullanılan birim kök testleri, panel veri ekonometrisi
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Self Study31030
Homework157105
SUM187