Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046072012 Monetary Analysis 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Makroekonomik yapı içinde paranın, para miktarındaki değişmelerin etkilerini analiz etmek, çeşitli iktisat okullarında paraya farklı bakışın nedenlerini araştırmak, tartışmak.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Frederic S. Mishkin (2007), The Economics of Money Banking and Financial Markets”, Pearson, Addison Wesley, New York. • Özatay, Fatih (2011), Parasal İktisat: Kuram ve Politika, 2. Baskı, Efil Yayınları, Ankara.• Paya, Merih (2007), Para Teorisi ve Para Politikası, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.• Orhan, Osman Z. ve Seyfettin Erdoğan (2008); Para Politikası, Yazıt Yayın Dağıtım, Ankara.• Nurettin Öztürk (2012), “Para Arzı Analizi”, Para Teorisi ve Politikası, (Ed.: Ç. Doğan ve İ. Parlaktuna), Lisans Yayıncılık, İstanbul.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Para talebi, para arzı ve faiz teorileri, ödemeler bilançosu ve para, para politikası teorisi ve oluşum süreci, parasal aktarım mekanizması, Klasik, Neo-Klasik, Keynesyen, Monetarist, Yeni Keynesyen ve Yeni Klasik Teoriler ve para, para politikası stratejileri, para politikası uygulamalarında karşılaşılan sorunlar
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Self Study31030
Homework157105
SUM187