Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046082012 Analysis Of The Turkish Economy 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Türkiye ekonomisinin gelişim seyri içinde ekonomik yapı değişikliğinin analizi, ekonominin sağlamlık ve kırılganlıkları, sektörlerin yapılarının ve potansiyel gelişimlerinin tartışılması
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Hüseyin Şahin (2011) Türkiye Ekonomisi, 11.Baskı, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
• Erdinç Tokgöz (2009), Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi, 9. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.
• Nurhan Yentürk (2005), Körlerin Yürüyüşü (Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Türkiye ekonomisinin yapısal gelişim süreci, devletçilik dönemi, planlı kalkınma dönemi, dışa açılma dönemi ve krizlerinin analizi; para ve maliye politikaları; GSYİH, tarım, sanayi, hizmet sektörlerinin gelişimi ve sorunları, piyasa yapıları ve tekelleşme, sektörlerin üretim yapısı ve verimliliği üzerine politikalar
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Self Study31030
Homework157105
SUM187