Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046092012 International Economic Theory 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı, öğrencinin Adam Smith’den bugüne dış ticaret politikalarının içeriğini ve gelişimini kavramasıdır. Bunun yanı sıra, uluslararası finans sisteminin bileşenleriyle gelişimini öğrenmesi de amaçlanmaktadır. Öğrencinin klasik teorilerin önemini ve eksiklerini kavraması, alternatif teorilerin açıklayıcı gücünü ve sınırlarını öğrenmesi dersin amaçları arasındadır. Derste, döviz piyasası ile para piyasasındaki hareketlere bağlı olarak ülkeler arası getiri oranlarının farklılaşmasının sonuçları da ele alınacaktır. Böylece öğrencinin sermaye ve para hareketleri ile finansal krizler arasındaki bağlantıyı kavraması amaçlanmaktadır. Ayrıca finansal krizlerin Türkiye’ye etkileri de değerlendirilecektir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Paul Krugman ve Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, 2006, Addison Wesley.
• Dani Rodrik, Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkeler, 1999, Sabah Kitapları.
• Maurice Obstfeld, Globalization and Macroeconomics, 2000, NBER Reporter.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Uluslararası iktisat genel giriş: Kavram ve teorilerin gözden geçirilmesi; klasik dış ticaret teorileri; karşılaştırmalı üstünlükler teorisine yöneltilen eleştiriler ve teoriye yapılan ekler; Hesckscher Ohlin teorisi; spesifik faktör model; alternatif dış ticaret teorileri; ölçek ekonomileri ve dış ticaret teorisi; uluslararası faktör hareketleri; uluslararası finansal sistemin gelişimi; döviz piyasaları / para piyasaları ilişkisi; uluslararası kazanç oranı ve sermaye hareketleri; finansal krizler.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Self Study31030
Homework157105
SUM187