Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046102012 International Economic Policy 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı, öğrencinin uluslararası iktisadi ilişkilerde iktisat politikalarının amacını, içeriğini ve etkinliğini kavramasıdır. Derste, öğrencinin, uluslarası ticari ve finansal ilişkileri, ülkeler arası bütünleşmeler ve kutuplaşmaları, uluslararası kurumların işleyişini, genelde dünya kapitalist sistemi, özelde Türkiye bağlamında değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki konumu çeşitli yönleri ile ele alınacaktır. Ayrıca küresel krizin Türkiye’ye etkileri de değerlendirilecektir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Paul Krugman ve Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, 2006, Addison Wesley.
• Aykut Kibritçioğlu, Uluslararası Makro Iktisat, 1996, TDFOB.
• Kenneth Waltz ve George H. Quester, Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi, Ankara: AÜ SBF Yayınları No 510, 1982.
• Angus Cameron and Ronen Palan, The Imagined Economies of Globalization, London: Sage Publications, 2004.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
İktisat politikası tanımı ve kapsamı; uluslararası iktisat genel giriş: kavram ve teorilerin gözden geçirilmesi; dış ticaret politikası araçları; korumacılık ve dış ticaret politikası; küresel ekonomik kurumlar ve bu kurumların Türkiye’ye iktisadi ve politik etkileri; bölgesel bütünleşmeler; uluslararası ekonomik entegrasyon; uluslararası finansal sistem; açık ekonomi makroiktisadı; açık ekonomilerde para, maliye ve dış ticaret politikalarının etkinliği; küresel kriz ve Türkiye’ye etkileri.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Discussion31030
Self Study157105
SUM187