Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046112012 Development Strategies 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı öğrencinin tarihsel süreçteki farklı gelişme stratejileri hakkında bilgi sahibi olması ve gelişme iktisadı alanındaki güncel tartışmaları öğrenmesidir. Bu çerçevede, Doğu Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin çeşitli dönemlerde izledikleri başlıca stratejilerin karşılaştırmalı bir analizi yapılacak, alternatif iktisat politikaları da değerlendirilecektir. Dersin bir diğer amacı da Türkiye’de iktisadi gelişme sürecinin ve izlenen iktisat politikalarının yine karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Erinç Yeldan, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Ankara: Efil Yayınevi, 2010.
• Ha-Joon Chang ve Ilene Grabel, Kalkınma Yeniden: Alternatif İktisat Politikaları El Kitabı, Çev. Emre Özçelik, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2005.
• James M. Cypher and James L. Dietz, The Process of Economic Development, London: Routledge, 2004.
• Robert Wade, Governing the Market, Princeton: Princeton University Press, 1990.
• Alice Amsden, The Rise of “The Rest”, Oxford: Oxford University Press, 2001.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Gelişme analizinde yöntem sorunu; uluslararası işbölümü modelleri; dünya sistemi analizi; düzenleme okulu; yeni ekonomik coğrafyalar; küreselleşme ve bölgeselleşme; geç sanayileşen ülke deneyimleri: Asya, Afrika, Latin Amerika; ithal ikamesine dayalı sanayileşme; dışa açık büyümenin evreleri; ekonomik krizler ve gelişme stratejileri; kalkınmacı devlet; rekabetçi devlet; Türkiye’de iktisadi gelişme süreci ve iktisat politikaları; küresel krizin etkileri.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Makeup Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Discussion31030
Self Study157105
SUM187