Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046122012 Economic Growth 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı öğrencinin başlıca ekonomik büyüme teorilerini farklı ülkelerin deneyimlerini analiz ederek öğrenmesidir. Modern büyüme teorileri incelenecek, Türkiye’nin ve seçilen bazı ülkelerin tarihsel büyüme dinamikleri bu teoriler ışığında değerlendirilecektir. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencinin büyüme yazınındaki en son katkıları ayrıntılı biçimde öğrenmesi ve ampirik çalışmalarda kullanabilmesidir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Erinç Yeldan, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Ankara: Efil Yayınevi, 2010.
• Charles I. Jones, İktisadi Büyümeye Giriş, İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2007.
• Yılmaz Akyüz, Sermaye Bölüşüm Büyüme, Ankara: AÜ SBF Yayınları No 453, 1980.
• Robert J. Barro and Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, Cambridge: MIT Press, 2004.
• Robert Boyer, The Future of Economic Growth, Cheltenham: Edward Elgar, 2004.
• Philippe Aghion, Peter Howitt, The Economics of Growth, Cambridge: MIT Press, 2009.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
İktisadi büyümenin stilize olguları; büyümenin farklı paradigmaları: klasik model, Keynesyen modeller (Harrod-Domar, Kaldor), neo-klasik model (Solow), içsel büyüme teorileri (Romer, Barro, Lucas); büyüme teorilerinde yeni yaklaşımlar; seçilmiş ülke analizleri.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Discussion31030
Self Study177
Homework157105
SUM187