Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046142012 International Political Economics 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
The student will learn the international political economy literature and evaluate world political-economic developments in light of the main theories of this literature. Globalization will be especially investigated through its political and economic dimensions, as well as the cultural-ideological aspects. Moreover, Turkey's position within the world will be evaluated and analysed.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Özgür Öztürk
Learning Outcomes
  1. Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek
  2. Mikro ve makro içerikli ulusal veya küresel düzeyde, ekonomik sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
  3. İktisat bilimine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Kenneth Waltz ve George H. Quester, Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi, Ankara: AÜ SBF Yayınları No 510, 1982.Robert Gilpin, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, Ankara: Kripto Basım Yayın, 2012.Immanuel Wallerstein, Modern Dünya Sistemi, 3 cilt, İstanbul: Yarın Yay. (1. ve 2. cilt: 2010, 3. cilt: 2011).Robert Gilpin, Global Political Economy, Princeton: Princeton University Press, 2001
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The formation of world economy, globalization, international money systems, crises
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.The content of political economy
2.Market and the state
3.Global economic institutions
4.Hegemonic stability theory
5.New mercantilism
6.International financial system
7.States and economic development
8.Convergence and divergence trends in the world economy
9.Multinational corporations
10.Regional integrations
11.Seminar presentations
12.Globalization and localization
13.Global political-economic crises
14.General evaluation
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination150
Seminar150
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Seminar5212
Self Study14570
Individual Study for Mid term Examination13030
Individual Study for Final Examination13030
SUM187