Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046152012 Open Economy Macroeconomics 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı açık ekonomiler için geliştirilen başlıca modern makro iktisat modelleri incelenmekte ve analiz edilmekte ve açık ekonomiler için uygun olan politikalar tartışılmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Nelson C. Mark. International Macroeconomics and Finance, Blackwell Publishers,2000
Paul R. Krugman ve Maurice Obstfeld. International Macroeconomics, 6th edition,
Addison Wesley Publisher, Newyork, 2003.
• David Romer. Advanced Macroeconomics, McGraw Hill, 1996.
• Erdal M. Ünsal, Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2009.
• Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayıncılık, 2009.
• Emin Ertürk, Uluslararası İktisat: Teori, Politika, İktisadi Birleşmeler, Uuslararası Parasal İlişkiler, Ekin Kitabevi, 1996.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Döviz Piyasası: Döviz ve döviz kuru tanımları, devalüasyonun etkileri, reel döviz kurları, döviz piyasasına müdahale, denge döviz kurunun oluşumu, döviz kuru sistemleri, Uluslararası mali yatırımlar ve finansal krizler: Karşılanan faiz farklılığı, karşılanan faiz paritesi, karşılanmayan faiz farklılığı, karşılanmayan faiz paritesi, uluslararası mali krizler, Döviz kurunu belirlenmesi: Satınalma gücü paritesi, tek fiyat kanunu, mutlak satınalma gücü paritesi, nispi satınalma gücü paritesi, parasal yaklaşım ve döviz kuru, Fiyat intibakı ve ticaret dengesi, Gelir İntibakı ve ticaret dengesi, ödemeler dengesi faiz haddi ve hasıla düzeyi: IS-LM-BP modeli, Sabit ve esnek kur sisteminde para ve maliye politikaları, Fiyat düzeyi ve iktisat politikası.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures157105
Practice31030
Self Study177
SUM187