Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046162012 Analysis Of Economic indicators 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı, temel makro ekonomik kavramları tanımlamak ve temel makro ekonomik kavramların göstergelerle nasıl yorumlanması gerektiğini açıklamaktır. Ayrıca bu derste Türkiye’nin makro ekonomik sorunlarına değinilecek ve bu kapsamda uygulanan makroekonomik politikalar incelenecektir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Elif Çepni, Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
• Alaattin Aktaş ve Ömer Faruk Çolak, Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Efil Yayınevi, Ankara, 2010.
• TCMB, EVDS ve Raporları
• T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, Yıllık Ekonomik Raporları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Gayri Safi Milli Hasıla, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla hesaplamaları ve ilgili göstergeler, Fiyat göstergeleri (Enflasyonun tanımı, hesaplanması, fiyat endekslerinin hesaplanması), Reel Sektör Analizi (üretim endeksleri, sanayi, otomotiv, inşaat, KKO vb. göstergeleri), Finansal Sektör Analizi (Para banka göstergeleri), Döviz Kuru ve Piyasası (döviz piyasası işlemleri, kurlar), Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı, Makroekonomik Politikalar, Maliye Politikasının Analizi, Kriz ve Türkiye Ekonomisi.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Quiz14342
Attending Lectures177
Self Study31030
Homework157105
SUM187