Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046172012 Feminist Economics 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı öğrencinin temel feminist kavramları öğrenerek, feminizmin kuramsal temellerini kavraması ve cinsiyet eşitsizliğine farkındalık kazanmasıdır. Feminist eleştirel yöntemi edinerek, iktisada ve toplumda iktisadi ilişkilere toplumsal cinsiyet ayrımı ve ayrımcılığı bağlamında bakabilmesidir. Öğrencinin, emek piyasasının ve çalışma yaşamının kadınlar için sunduğu olanaklar ve barındırdığı olumsuzluklara farkındalık kazanabilmesidir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
1. Ufuk Serdaroğlu Feminist İktisat?ın Bakışı, Sarmal Yayınevi, 2000.
2. L.Beneria, "Toward a Greater Integration of Gender in Economics", World development, vol.23, n.11, 1998
3. Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Öztürk (der.), Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği, 2010, SAV Yayınları.
4. Susan Himmelweit, Making Visible the Hidden Economy: the Case for Gender-Impact Analysis of Economic Policy, Feminist Economics, 8(1), 2002.
5. Diane Elson, Macroeconomics and Macroeconomic Policy from a Gender Perspective, Public Hearing of Study Commission, 2002.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Kavramlar ve tartışmalar: İktisat, toplumsal cinsiyet, feminist iktisat; cinsiyete dayalı işbölümünün tarihsel gelişimi; günümüz toplumlarında emek piyasasında ve ev içinde cinsiyete dayalı işbölümü: Ücretli emek /ücretsiz bakım hizmeti ayrımı; neo-klasik aile iktisadı ve feminist eleştiri; işgücü piyasası ayrımcılığı: Tanım, kapsam, ölçülmesi, sorunlar; cinsiyete dayalı mesleki segregasyon teorileri, yaklaşımları; Türkiye işgücü piyasasında kadınların konumu.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Discussion31030
Question-Answer14342
Self Study177
Reading157105
SUM187