Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046192012 Game Theory 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilerin oyun problemlerinin oyuncular, stratejiler ve fayda fonksiyonu gibi temel öğelerini kavramsal olarak anlamaları ve bu bağlamda ilgili oyun problemini ortaya koyarak bu problemi çözmek için amaç/amaçları optimize edecek biçimde kullanılabilecek seçenekleri belirleme ve bu seçenekleri etkin şekilde kullanabilme becerilerini kazanmalarıdır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Yılmaz, Ensar (2009), Oyun Teorisi, 1. Baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
• Akyar, Emrah, Guseinov Khalik G. (2010), Oyun Teorisi, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
• Brandenburger, Adam M. ve Barry J. Nalebuff (2010), Oyun Teorisi ve Ortaklaşa Rekabet, (Çev.: Levent Cinemre), Efil Yayınevi, Ankara.
• Gibbons Robert (1992), Game Theory for Applied Economics,Princeton University Press
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Tam bilgiye dayalı statik oyunlar; Karma stratejiler; Tam bilgiye dayalı dinamik oyunlar; Eksik bilgiye dayalı statik oyunlar; Tekrarlı oyunlar; İhaleler, Pazarlık teorisi, Mekanizma tasarımı, Ortaksız oyunlar: Mahkûmların açmazı, Cinsiyetlerin uyuşmazlığı; Ortaklı Oyunlar: Von Neumann-Morgenstein çözümleri; Aşamalı oyunlar: Tükenme oyunları, stokastik oyunlar.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Question-Answer157105
Self Study177
Homework31030
SUM187