Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046202012 Managerial Economics 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı, öğrencilerin bir örgütün amaç ve hedeflerine en etkin biçimde ulaşmasını sağlayayacak olan bilimsel analitik araçları kavramsal düzeyde anlamaları ve bu çerçevede öğrencilerin söz konusu araçları uygulamada bir örgütte ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde kullanarak sorunları çözümleyebileme becerilerini edinmelerinin sağlanmasıdır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Ertuna, İ. Özer (2009), Yönetim Ekonomisi, 1. Baskı, Okan Üniversitesi Kitapları, İstanbul.
• Doğan Muammer, (2010), İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
• Akgemici Tahir (2008), Stratejik Yönetim, 2. Baskı, Gazi kitabevi, Ankara.
• Png Ivan, Lehman Dale (2007), Managerial Economics, 3rd edition, Wiley-Blackwell.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
İş ekonomisinin ölçeği ve yapısı; Ekonomik optimizasyon; Talep ve arz; Talep analizi; Talep tahmini; Üretim analizi ve tazmin politikası; Maliyet analizi ve tahmini; Doğrusal programlama; Tam rekabet ve monopol; Monopolcu rekabet; Oligopol piyasaları, fiyatlandırma, Pazar ekonomisinin devlet uygulamaları; Risk analizi, Sermaye bütçelendirmesi, Örgüt yapısı ve yönetişimi; Kamu yönetimi.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Discussion14342
Writing Paper31030
Self Study157105
Reading177
SUM187