Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306046222012 Turkish Economic History 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı Türk iktisadının tarihi gelişimini açıklamak ve tarihi süreçte ulaştığı durumu ortaya koymaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
• Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2011.
• Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi 1500-1914, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Türk İktisat Tarihinin kurumsal Yapısı, Osmanlı Ekonomisinin Temelleri, Osmanlı’da Mali Yapı, Tımar ve Vakıf Sistemleri, Üretim ve Ticaret, Dış Borçlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Sistemi, Cumhuriyet Dönemi İktisadi Tarihi
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Discussion31030
Question-Answer14342
Self Study177
Reading715105
SUM187