Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2306056112012 Theories Of State 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
The course aims to study the state phenomenon with its social and historical dimensions.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Nuray Ertürk KESKİN
Learning Outcomes
  1. She/He can analyze the state phenomenon withs its social and historcal dimensions.
  2. She/He can examine the state-society relations in Turkey.
  3. She/He can clarify the state reform phenomenon in Turkey.
  4. She/He can compare the transformation of modern state.
  5. She/He can write a scientific paper on public administration in Turkey.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
Recommended or Required Reading
Cem Eroğul, Devlet Nedir?, İmge Kitabevi, Ankara.Christopher Pierson, Modern Devlet, Çev. Dilek Hattatoğlu, Çivi Yazıları, İstanbul 2002.Martin Cornoy, Devlet ve Siyaset Teorisi, Çev. Simten Coşar vd., Dipnot Yayıncılık, İstanbul 2014. Mark Neocleous, Devleti Tahayyül Etmek, Çev. Akın Sarı, Nota Bene, Ankara 2014.Haldun Gülalp, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Çev. Osman Akınhay-Abdullah Yılmaz, Belge Yayınları, İstanbul 1993.Birgül A. Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, İmge Kitabevi, İkinci Baskı (ilk baskı 1996), Ankara 2010.Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul 2005.Nuray E. Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi, Ankara 2009.Jean-Claude Paye, Hukuk Devletinin Sonu, Çev. Demet Lüküslü, İmge Kitabevi, Ankara 2008. Mark Neocleous, Güvenliğin Eleştirisi, Çev. Tonguç Ok, Nota Bene, Ankara 2014. Vecihi Timuroğlu, “Mitolojide Devlet Bilgisi”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 2006/I, s. 1-40. Franz Oppenheimer, Devlet, Çev. Alaeddin Şenel-Yavuz Sabuncu, 2. Baskı, Engin Yayıncılık, İstanbul 1997.Marc Abeles, Devletin Antropolojisi, (Çev. Nazlı Ökten), Kesit Yayıncılık, İstanbul 1998.Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, (Çev. Mehmet Sert ve Nedim Demirtaş), Munuit Yayınevi, İstanbul 1991.Farabi, El-Medinet’ül Fazıla (İdeal Devlet)İbni Haldun, Mukaddime.Cemal Bali Akal, Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2000.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The Nature of the StateTheories of Modern StateDevelopment of Modern StateDevelopment of Modern State in TurkeyState-Society Relations in TurkeyReform Phenomenon of the State
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.General Information
2.The nature and the functions of the state: Historical background
3.The nature and the functions of the state: The development of modern state
4.The transformation of the modern state
5.The theory of state and politics
6.Liberal Approaches
7.Critical Approaches
8.Institutional Approaches
9.The development of modern state in Turkey
10.State and society relations in Turkey
11.State reform in Turkey
12.State rform in Turkey
13.Presentations
14.Presentations
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Attending Lectures1325
Discussion1325
Criticising Paper1325
Reading1325
SUM1300
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Report Preparation150
Report Presentation150
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures13339
Brain Storming13339
Report Preparation12222
Report Presentation199
Self Study13339
Reading13339
SUM187