Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
EYP609 Education Statistics 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
İstatistikle ilgili temel işlemler yapma becerisi kazandırabilme
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr. H.Bayram YILMAZ
Learning Outcomes
  1. Temel istatistik kavramları söyler
  2. Temel istatistik kavramları kullanır
  3. Temel istatistik kavramları araştırmalarda kullanır
  4. Basit istatistik teknikleri araştırmalara uygular
  5. Basit manidarlık karşılaştırmaları yapar
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Büyüköztürk, Ş ve diğ (2010). Sosyal Bilimler için İstatistik, Ankara: Pegem A yayıncılık
Shavelson, R.S. (1988). Statistical Reasoning for the Behavioral Sciences (second edition), Allyn and Bacon İnc.USA
Büyüköztürk, Ş (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Temel kavramlar, Korelasyon ve bunların yorumları, örnekleme kuramı, manidarlık, ki-kare ve varyans analizi
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İstatistikle ilgili temel kavramlar
2.Ölçek ve ölçek türleri
3.Doğrusal Korelasyon
4.Doğrusal Korelasyonunun hesaplanması ve yorumlanması
5.Regrasyon analizi
6.Basit doğrusal regrasyon analizi hesaplaması
7.Sıra farkları korelasyon
8.Nokta çift serili korelasyon
9.Tetrakorik korelasyon
10.Kontincensi katsayısı
11.Kismi ve çoklu korelasyon
12.Örnekleme kuramı
13.Manidarlık hesaplama
14.Ki-kare ve varyans analizi
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination13030
Final Examination16060
Attending Lectures13030
Self Study13030
SUM150