Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ÖYL601 General Procedure Conditions 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Genel işlem şartlarını ihtiva eden sözleşmeler, çoğu zaman zayıf taraf aleyhine olarak düzenlenir. zira bu tür sözleşmelerde daha güçlü olan ve genel işlem şartlarını hazırlayan taraf, genellikle tüketici olan tarafa bir dayatmada bulunmaktadır. bu olumsuz durum, sözleşmenin zayıf tarafında yer alan kimselerin bunlar karşısında korunmasını gerektirmiştir. işte bu dersin amacı da, bütün toplumu yakından ilgilendiren bu müessesenin geniş kitleler tarafından bilinmesine yardımcı olmaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Mustafa Tiftik
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Yelmen, Adem: Türk Borçlar Kanununa Göre Genel İşlem Şartları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Dersin içeriğinde, genel işlem şartlarının tanımı, unsurları, yarar ve sakıncaları, uygulama alanı, ferdi anlaşmaya dönüşmesi, genel işlem şartlarının sözleşmenin kapsamına girmesi ve şartları, yazılmamış sayılma ve yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi, içerik denetimi konuları yer almaktadır.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Genel İşlem Şartlarının Tanımı
2.Unsurları
3.Ferdi anlaşmaya dönüşmesi
4.Genel işlem şartlarının Yararları
5.Genel işlem şartlarının sakıncaları
6.Genel işlem şartlarının uygulama alanı
7.Genel işlem şartlarının sözleşme kapsamına girmesi
8.Genel işlem şartlarının yorumlanması
9.Genel işlem şartlarının içerik denetimi
10.Genel işlem şartlarında önem taşımayan hususlar
11.Genel işlem şartlarında yorumun unsurları
12.Genel işlem şartlarında yorumun sınırı
13.Genel işlem şartlarının yorumlanmasında metod ve ilkeler
14.içerik denetiminin ölçüsü olarak dürüstlük kuralı
15.içerik denetimiyle geçersizliğine hükmedilebilecek emsal genel işlem şartları
16.içerk denetimin hüküm ve sonuçları
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Project Preparation177
Writing Paper31030
Self Study157105
SUM187