Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ÖYL602 Defective Intention 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı, irade ile istenerek veya istemeyerek meydana gelen uygunsuzlukların öğretilmesidir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. İrade sakarlıkları yanılma, aldatma ve korkutmadan oluşur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Eren, Fikret: Borçlar hukuku genel Hükümler, Ankara 2014.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
İrade sakatlıklarının hukuki işlemler üzerindeki sonuçları üzerinde durulmaktadır.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İrade sakatlıkları genel bilgi
2.İrade sakatlıklarının çeşitleri
3.Yanılmanın tanımı
4.Yanılmanın unsurları
5.Yanılmanın dürüstlük kurallarına aykırı olarak ileri sürülmemesi
6.Yanılmada tazminat borcu
7.aldatmanın tanımı
8.aldatmanın unsurları
9.korkutmanın tanımı
10.korkutmanın unsurları
11.sözleşmenin kurulması ile irade sakatlığı, özellikle yanılma arasındaki ilişki
12.irade bozukluğunun sonuçları
13.iptal hakkı ve kullanılması
14.iptal hakkından feragat
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Project Preparation177
Writing Paper31030
Self Study157105
SUM187