Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ÖYL603 Methods of Discharging Debts Without Fulfillment 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Yeni TBK ile birlikte 22.04.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu da yürürlükten kaldırılmıştır. TBK. m. 132-161 arasında düzenlenmiş bulunan borcu sona erdiren sebeplerde getirilen değişikliklere değinilmektedir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Learning Outcomes
  1. Bu ders kapsamında öğrenci dar ve geniş anlamda borç ilişkilerini öğrenir.
  2. Bu ders kapsamında öğrenci borcun sona erme nedenlerini öğrenir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin yayınları, 2015.
OĞUZMAN/ÖZ, , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 2014.
REİSOĞLU, Safa, , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Borcun sona erme sebepleri ayrı ayrı işlenmektedir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Geniş Anlamda Borcun (Sözleşme İlişkisinin) Sona Ermesi
2.Bozma Sözleşmesi (İkale)
3.Fesih, Dönme, Geri Alma, İptal
4.Dar Anlamda Borcu Sona Erdiren Sebepler(İfa Dışında)
5.Borcun Yenilenmesi, Şartları,Hukuki Niteliği
6.Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi, Hukuki Sonucu
7.İbra, Hukuki Niteliği, İbra Sözleşmesinin Şekli, Sonuçları
8.Takas, Hukuki Niteliği, Çeşitleri, Şartları
9.Zamanaşımı, Şartları
10.Olağan ve Olağanüstü Zamanaşımı Süresi
11.Diğer Olağanüstü Zamanaşımı Süreleri
12.Zamanaşımının Durması
13.Zamanaşımının Kesilmesi
14.Zamanaşımından feragat
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Writing Paper177
Criticising Paper31030
Self Study157105
SUM187