Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ÖYL604 Loan Agreements 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Kredi sözleşmelerinin tanımı, hukuki niteliği ve çeşitleri hakkında bilgi vermek
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Learning Outcomes
  1. Bu ders kapsamında öğrenci kredi sözleşmelerinin tanımını, hukuki niteliğini ve türlerini öğrenir.
  2. Bu ders kapsamında öğrenci özellikle banka kredilerini, tüketici ve konut kredisini öğrenir.
  3. Bu ders kapsamında öğrenci uygulamadaki kredi sözleşmeleriyle ilgili çıkan uyuşmazlıkları çözümlemeyi öğrenir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
KOSTAKOĞLU, Cengiz, Banka Kredileri Tüketici ve Konut Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar - Akreditif, Beta Yayınları, 2013.
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 2014.
YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Kredi sözleşmelerinin tanımı, hukuki niteliği ve çeşitleri, hükümleri ve sona ermesi
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Kredi sözleşmeri hakkında genel bilgi
2.Kredi sözleşmerinin tanımı, hukuki niteliği, uygulanacak hükümler
3.Kredi sözleşmerinin çeşitleri
4.Banka kredi sözleşmeleri
5.Kredi sözleşmelerinden doğan sorunlar ve Yargıtay' ın yaklaşımı
6.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici kredisi sözleşmeleri
7.Finansman sözleşmeleri hakkında genel bilgi
8.Konut finansman sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlüklükleri
9.Konut Kredisi Sözleşmesinin Sona Ermesi
10.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre Konut Finasman Sözleşmeleri
11.Factoring sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlülükleri
12.Factoring sözleşmesinin sona ermesi
13.Teminat mektubu
14. Uygulamadan örnekler
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Project Preparation177
Writing Paper31030
Self Study157105
SUM187