Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ÖYL606 Basic Principles in Law of Contracts 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Taraflar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği için gereken unsurların neler olduğunu, kapsamlarını öğrenmelerini sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Learning Outcomes
  1. Bu ders kapsamında öğrenci sözleşme hukukunun temel niteliklerini öğrenir.
  2. Bu ders kapsamında öğrenci sözleşme hukukunun temel prensiplerini öğrenir.
  3. Bu ders kapsamında öğrenci borçlar hukukunun temel prensiplerini öğrenir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin yayınları, 2015.
OĞUZMAN/ÖZ, , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 2014.
REİSOĞLU, Safa, , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Sözleşmenin kurulması, taraf ehliyetleri, sözleşmenin kurulma anı, hüküm ve sonuçlarıdır.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İrade Özerkliği İlkesi
2.Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
3.Eşitlik İlkesi
4.Şekil Özgürlüğü İlkesi
5.Nispilik İlkesi
6.Dürüstlük İlkesi
7.Kusurlu Sorumluluk İlkesi
8.3. Kişi Aleyhine Borç Kurulamaması İlkesi
9.Sözleşmelerde Karşılıklılık İlkesi
10.Borçlunun Yerleşim Yerinde İfa İlkesi
11.Sözleşmenin Tarafları
12.İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu
13.İrade Açıklamalarının Karşılıklı Olması
14.Öneri, Kabul
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Writing Paper177
Criticising Paper31030
Self Study157105
SUM187