Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ÖYL612 Service Contract 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
hizmet sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, çeşitleri, tarafların hak ve yükümlülükleri ve sona ermesi hakkında bilgi vermek
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Learning Outcomes
  1. Bu ders kapsamında öğrenci hizmet sözleşmesinin tanımını, kapsamını, hukuki niteliğini öğrenir.
  2. Bu ders kapsamında öğrenci hizmet sözleşmelerinin çeşitleri öğrenir.
  3. Bu ders kapsamında öğrenci hizmet sözleşmesini diğer iş görme sözleşmelerinden ayırmayı öğrenir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 2014.
YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.
ARAL, Fahrettin/ AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Hükümler,2014
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
hizmet sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, çeşitleri, tarafların hak ve yükümlülükleri ve sona ermesi
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Genel olarak iş görme sözleşmeleri hakkında bilgi
2.Hizmet sözleşmesi hakkında genel bilgi, tanımı, çeşitleri, uygulama alanı
3.Genel hizmet sözleşmesi hakkında genel bilgi, tanım, unsurları ve hukuki niteliği
4.Genel hizmet sözleşmesinin çeşitleri ve tabi olduğu hükümler
5.Genel hizmet sözleşmesinde işçinin borçları
6.Genel hizmet sözleşmesinde işverenin borçların dan ücret ödeme borcu
7.Genel hizmet sözleşmesinde işverenin diğer borçları
8.Genel hizmet sözleşmesinin sona ermesi
9.Genel hizmet sözleşmesindeki özel durumlar: ceza koşulu, ibra ve hizmet ilişkisinin devri
10.Pazarlamacılık Sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği
11.Pazarlamacılık Sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri
12.Pazarlamacılık Sözleşmesinin sona ermesi
13.Evde hizmet sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlülükleri
14.Evde hizmet sözleşmesinin sona ermesi
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Project Preparation177
Writing Paper31030
Self Study157105
SUM187