Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ÖYL622 Patent Law 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu ders kapsamında, buluş ve patentin nitelikleri ile patentin sağladığı haklar, bu hakların kapsamı ve ihlal edilmesi halindeki hukuki sonuçlar ele alınacaktır.
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr.Mustafa TÜYSÜZ
Learning Outcomes
  1. içerik girilecek
  2. içerik girilecek
  3. içerik girilecek
  4. içerik girilecek
  5. içerik girilecek
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Erdal Noyan, Patent Hukuku, Adalet Yayınları, Ankara, 2012 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2012
Sami Karahan/Cahit Suluk/Tahir Saraç/Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara, 2012
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
gerçekleştirilen fikri ürünlerin, hangi hallerde buluş niteliğinde olduğu ve patent başvurusu ile süreci, hangi buluşlara patent verilerek korunduğu, patentlerin türleri ile patentin, hükümsüzlüğüne karar verilmesi halleri ve ihlal edilmesi halindeki ihtilaflar incelenir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Patent Hukukunun Temelleri
2.Buluş Kavramı ve Buluş Niteliğindeki İcatlar
3.Patent ve Patent Verilebilirlik Şartları
4.Buluş Hakkı ve Sahipliği
5.Patent Başvurusu
6.Patent Verilmesi
7.Patent Türleri
8.Patenti Kullanma Zorunluluğu
9.Patentten Doğan Haklar ve Bu Hakların Kapsamı
10.Patentin ve Başvurunun Hukuki İşlemlere Konu Olması
11.Patentin Hükümsüzlüğü
12.Patent Hakkının Sona Ermesi
13.Patentten Doğan Hakların İhlalleri
14.Patent Doğan Hakların İhlalinin Sonuçları
15.Final Öncesi genel tekrar
16.Final sınavı
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination122
Field Work111
Self Study157105
Individual Study for Homework Problems177
Individual Study for Mid term Examination31030
Individual Study for Final Examination7321
Homework7321
SUM187