Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
VHT608 Documentation, Publishing and Communication Services 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu derste konuyla ilgili dokümantasyon ve yayın bilgilerinin neler olduğunun öğrenilmesi ile çalışmalarının yöntemleri amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Şule SANAL
Learning Outcomes
  1. Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetler dersinde terminolojinin öğrenilmesi
  2. Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetler dersinde alanında temel bilgileri kazandırma
  3. Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetler dersinde kullanılan malzemeyle ilgili bilginin verilmesi
  4. Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetler dersinde arşivlerde kullanılan malzemenin korunması ve restorasyonuyla ilgili bilginin verilmesi
  5. Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetler dersinde mesleki etikle ilgili bilginin verilmesi
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Tutar, H. (2002) Mesleki Yazışma Teknikleri. Nobel Yay., Ankara
Karasar, N. (1994) Bilimsel Araştırma Yöntemi. 3A Araştırma-Eğitim A.Ş., Ankara
Alaçam, E. (1991) Araştırma ve Yayın İlkeleri. Konya
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Dokümantasyon ve Yayın alanında bilgileri geliştirme, özgün bir konuyu araştırma ve projelendirme becerisi kazandırma, problemlerin çözümünde yetkinliği kazandırma ile sorunları bilimsel düşünce yapısı içerisinde değerlendirme becerisi aktarılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Terminolojisi
2.Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Terminolojisi
3.Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Terminolojisi
4.Dokümantasyon, Arşiv ve Arşivcilik
5.Dokümantasyon, Arşiv ve Arşivcilik
6.Dokümantasyon, Arşiv ve Arşivcilik
7.Yayın ve Haberleşme Araçları
8.Arasınav
9.Yayın ve Haberleşme Araçları
10.Yayın ve Haberleşme Araçları
11.Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşmede Kullanılan Malzemeler
12.Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşmede Kullanılan Malzemeler
13.Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetler kullanılan malzemenin korunması ve restorasyonu
14.Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetler kullanılan malzemenin korunması ve restorasyonu
15.Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetlerde mesleki etik ve deontoloji kuralları
16.Final Sınavı
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Quiz515
Attending Lectures14342
Seminar111
Individual Study for Mid term Examination14545
Individual Study for Final Examination13030
Individual Study for Quiz5525
SUM150