Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
VHT611 Public Relations in Veterinary Medicine 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkilerin nasıl olması gerektiği konularının öğrenilmesi ve bu alanda karşılaşılan deontolojik ve etik problemlere çözüm üretebilme yeteneklerinin lisansüstü düzeyde kazanılmasının sağlanması.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Doç. Dr. Şule SANAL
Learning Outcomes
  1. Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler alanında bilgileri geliştirme
  2. Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler alanında özgün bir konuyu araştırma ve projelendirme becerisi kazandırma
  3. Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler alanında problemlerin çözümünde deontolojiyi ve etik referansları kullanma yetkinliği kazandırma
  4. Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler alanındaki sorunları bilimsel düşünce yapısı içerisinde değerlendirme
  5. Gelecekte Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler alanının değerlendirilmesi
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Bülbül, A.R. (2001) İletişim ve Etik. Nobel Yay., AnkaraÖztürk, S.A. (2003) Hizmet Pazarlaması. Ekin Kitabevi, BursaBülbül, A.R. (2000) Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Nobel Yay., AnkaraGökçe, O., Fidan, M., Sumak, E. (2001) Halkla İlişkiler. Konya
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler, ve bu alanda karşılaşılan deontolojik ve etik problemler
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Birey toplum ilişkileri üzerine değerlendirmeler
2.Birey toplum ilişkileri üzerine değerlendirmeler
3.Veteriner hekim - toplum ilişkileri üzerine değerlendirmeler
4.Veteriner hekim - toplum ilişkileri üzerine değerlendirmeler
5.Toplum içerisinde veteriner hekimin pozisyonu
6.Toplum içerisinde veteriner hekimin pozisyonu
7.Veteriner hekimliği uygulamalarında genel kurallar
8.Arasınav
9.Veteriner hekimliği uygulamalarında genel kurallar
10.Veteriner hekim hasta sahibi ilişkileri üzerine değerlendirmeler
11.Veteriner hekim hasta sahibi ilişkileri üzerine değerlendirmeler
12.Veteriner hekimin toplumdaki rolü
13.Veteriner hekimin toplumdaki rolü
14.Gelecekte Veteriner Hekimliğinde Halkla ilişkiler
15.Gelecekte Veteriner Hekimliğinde Halkla ilişkiler
16.Final Sınavı
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Quiz515
Attending Lectures14342
Seminar111
Individual Study for Mid term Examination14545
Individual Study for Final Examination13030
Individual Study for Quiz5525
SUM150