Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
VHT619 Deontology (Special Subjects) 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Veteriner hekimliği deontoloji alanında temel kavramların öğrenilmesi ve bu alanda araştırma yapabilme becerisinin sağlanması.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Doç. Dr. Şule SANAL
Learning Outcomes
  1. Veteriner hekimliği deontoloji (VHD) alanında bilgileri geliştirme
  2. Veteriner hekimliğinde deontoloji-etik ve mevzuatın değerlendirilmesi
  3. VHD alanında özgün bir konuyu araştırma ve projelendirme becerisi kazandırma
  4. VHD alanında problemlerin çözümünde mevzuatı etik kavramlar kapsamında değerlendirebilme yetkinliği kazandırma
  5. VHD alanındaki sorunları bilimsel düşünce yapısı içerisinde değerlendirme
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Akarsu, B. Ahlak Öğretileri. Remzi Kitabevi, 1982.Aristoteles. Nicomakhos’a Etik, Bilgesu Yayıncılık, 2007.Atabek E. M. Tıbbi Deontoloji Konuları. İstanbul: 1983.Kant, I. Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Türkiye Felsefe Kurumu, 2009.Menteş, A. Türk Veteriner Hekimliği Tarihinde Deontoloji, Ülkemizde ve Dünyada Bugünkü Durum, 1996.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Deontoloji, etik ve mevzuatla ilgili bilgiler, etik ilkeler, etik kurullar ve etik çeşitleri ile bunların uygulamada ayrımı
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Deontoloji, etik ve mevzuatla ilgili tanımlar
2.Deontoloji, etik ve mevzuatla ilgili tanımlar
3.Deontolojik sorun belirleme
4.Deontolojik sorun belirleme
5.Deontolojik sorun belirleme
6.Deontolojik problem çözümü
7.Deontolojik problem çözümü
8.Ara sınav
9.Deontolojik ve etik problem karşılaştırması
10.Deontolojik ve etik problem karşılaştırması
11.Deontolojik ve etik problem çözümü
12.Deontolojik ve etik problem çözümü
13.Örnek vaka analizi
14.Örnek vaka analizi
15.Örnek vaka analizi
16.Final Sınavı
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Quiz515
Attending Lectures14342
Seminar111
Individual Study for Mid term Examination14545
Individual Study for Final Examination13030
Individual Study for Quiz5525
SUM150