Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SBK503 Turkish Public Administration System 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Türk kamu yönetimi sistemi, özellikleri ve sorunlarını aktarmak
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Türk kamu yönetimi sistemini bilir
  2. Türk kamu yönetimi sisteminin sorun alanlarını bilir
  3. Türk kamu yönetimi sistemi sorunlarının çözüm yollarını bilir
Mode of Delivery
Distance Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi
Burhan Aykaç v.d., Türkiye'de Kamu Yönetimi
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Kamu yönetimi kavramı, kamu yönetimi disiplinin tarihsel gelişim süreci, Türk kamu yönetiminin özellikleri, Türk kamu yönetimi sisteminin örgütlenmesi, merkezi yönetim başkent örgütü, taşra teşkilatı, yerel yönetimler, Türk kamu yönetimi sorunları, Türk kamu yönetimi sorunlarının çözüm yolları
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Kamu yönetimi kavramı
2.kamu yönetimi disiplinin tarihsel gelişim süreci
3.Türk kamu yönetiminin özellikleri
4.Kamu yönetiminde örgütlenme
5.Türk kamu yönetimi sisteminin örgütlenmesi
6.Merkezi yönetim başkent örgütü
7.Merkezi yönetim
8. Taşra teşkilatı
9. Taşra teşkilatı
10.Yerel yönetimler
11.Yerel yönetimler
12.Yerel yönetimler
13.Türk kamu yönetimi sorunları
14.Türk kamu yönetimi sorunlarının çözüm yolları
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination2510
Final Examination10330
Project Preparation13030
Project Presentation15575
Seminar2510
SUM155