Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SBK504 Turkish Public Bureaucracy and Related Issues 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bürokrasi kavramının, teorisinin ve bürokrasi siyaset ilişkilerinin incelenmesi.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Bürokrasi teorileri kavranır
  2. Kamu bürokrasisi ve sorunları incelenir
  3. Günümüz kamu yönetimi sorunları bürokrasi medeli perspektifinden değerlendirilir
Mode of Delivery
Distance Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Max Weber,, Sosyoloji Yazıları
Ludwig von Mises, Bürokrasi
Bilal Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset
N.P. Mouzelis, Örgüt ve Bürokrasi Modern Teorilerin Analizi
Dreyfus Françoise, Bürokrasinin icadı
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Bürokrasi kavramı, Sosyalist düşüncede ve liberal düşüncede bürokrasi, bürokrasi ve oligarşi, bürokratik örgütlenme, Weber’e göre bürokrasinin sınırlandırılması, Weber’in teorisine yöneltilen eleştiriler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bürokrasi, Türkiye’de bürokrasi-siyaset ilişkileri
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Bürokrasi kavramı
2.Bürokrasi oligarşi ilişkisi
3.Sosyalist düşüncede ve liberal düşüncede bürokrasi
4.Bürokrasi teorileri
5.Bürokrasi teorileri
6.Weber'in bürokrasi modeli
7.Türkiye’de bürokrasi-siyaset ilişkileri
8.Makale okumaları
9.Makale okumaları
10.Makale okumaları
11.Makale okumaları
12.Makale okumaları
13.Makale okumaları
14.Makale okumaları
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Reading7100
SUM700
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Seminar0100
SUM0
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Discussion31030
Self Study715105
Reading177
SUM187